Event

CIRCO Track Bouw

Ben jij een ondernemer in de bouwindustrie en wil je aan de slag met de circulaire economie? Dan is de CIRCO Track bouw iets voor jou! Tijdens deze driedaagse Track ontwikkel jij onder begeleiding van professionals een (ver)nieuw(d) circulair businessmodel.

In Noord-Nederland zetten we volop in op de circulaire economie. Eén van de belangrijkste sectoren in deze regio is de bouw. Hier liggen tevens veel kansen voor verduurzaming en circulariteit. Daarom organiseren we voor bedrijven in Noord-Nederland een CIRCO Track Bouw: Het ontwikkelen van Noord-Nederlandse Circulaire Bouwproducten. De focus ligt op het regionaal werken aan circulaire (bouw)producten. Deze track is bedoeld voor de gehele keten; van telers, architecten en prefab bouwers tot aan installatiebedrijven, aannemers en woningcorporaties. Iedereen is welkom!

Circulaire Economie is een systeem waarin hoogwaardige diensten worden geleverd en waar producten langer meegaan, slim worden hergebruikt en gerecycled. Dit vraagt om nieuwe ontwerpen én nieuwe business modellen. Hiervoor zijn nieuwe ketens en nieuwe samenwerkingen nodig. CIRCO biedt een driedaags ontwikkeltraject aan om ketenpartners bij elkaar te brengen en vanuit ieders eigen positie en businesscase op weg te helpen en kennis op te doen van circulair ondernemen en circulair design. Zo worden samen nieuwe kansen ontdekt en wordt circulaire business in gang gezet.

WAT LEVERT HET OP?

  • Tijdens de blended CIRCO Track ontdek je samen met ketenpartners circulaire business kansen en werk je er één uit tot een concreet plan, dat op korte termijn realiseerbaar is voor je bedrijf.
  • Het samenwerken binnen de keten maakt je ideeën slimmer én beter uitvoerbaar.
  • Je krijgt toegang tot actuele kennis en concreet bruikbare tools.
  • Daarnaast krijg je zicht op mogelijke systeemveranderingen op lange termijn.
     
DATA CIRCO TRACK BOUW

Het programma bestaat uit drie dagdelen. Dag 1 is op 25 oktober, dag 2 op 8 november en dag 3 op 22 november. De locatie wordt later bekend gemaakt.