Event

Handelsmissie Offshore-windenergie naar Polen

Is uw bedrijf of kennisinstelling actief in de offshore-windenergie? En wilt u zakendoen met en contacten leggen in Polen? Neem dan van 13 tot en met 15 juni 2022 deel aan deze handelsmissie naar Polen. 

De missie is de perfecte gelegenheid om uw netwerk in de regio te verbreden en uw kennis van de Poolse markt te verdiepen. Daarnaast kunt u nieuwe zakelijke kansen in Polen verkennen en bestaande kansen vergroten.

Let op: Voor deze handelsmissie geldt een COVID-19-clausule.


Waarom meedoen?

In Polen is er behoefte aan buitenlandse kennis en expertise op het gebied van offshore- windenergie. Er wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling van waardeketens in deze sector. Veel spelers willen samenwerken met partijen uit toonaangevende landen zoals Nederland. Er zijn eerder handelsevenementen in Polen georganiseerd op het gebied van windenergie op zee. Daar hebben Poolse partijen duidelijk interesse getoond voor de Nederlandse kennis en kunde.

Voor verschillende offshore-windprojecten is de aanbesteding gestart. Voor andere projecten worden plannen gemaakt en samenwerkingen opgezet. Dit is dus hét moment voor Nederlandse bedrijven om hun netwerk te versterken en zich in Polen te presenteren voor deelname aan deze projecten.

Van 13 tot en met 15 juni vindt de Conferentie Windenergie (PWEA) plaats in Serock, Polen. Deze conferentie is onderdeel van de missie. U treft op deze toonaangevende conferentie alle belangrijkste Poolse stakeholders, zowel publiek als privaat.
 

Kansen in Polen

Polen is nog sterk afhankelijk van kolen. Maar het land moet, net als andere EU-lidstaten, flink aan de slag met de energietransitie. Dit betekent dat de productie van hernieuwbare energie fors omhoog moet. Dat is nog urgenter geworden door de oorlog in Oekraïne.

De ontwikkeling van windenergie op de Baltische Zee is voor Polen een van de beste manieren om deze energietransitie te bereiken. Polen wil voor 2030 bijna 6 GW (gigawatt) aan offshore-windenergie capaciteit ontwikkelen. Voor 2040 moet dat ongeveer 11 GW zijn. Na deze periode kan de capaciteit zelfs tot 28 GW oplopen, denken experts.

De offshore-windsector in Polen is nog niet zo ver ontwikkeld als in andere landen. Daarom zijn er voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen de komende jaren volop mogelijkheden in deze snelgroeiende markt. Reist u mee om deze kansen verder te verkennen?
 

Voor wie?

Deelname is interessant voor bedrijven en kennisinstellingen die werken in de offshore-windenergie en een focus hebben op:

 • offshore installatie & transport;
 • onderhoud;
 • engineering;
 • haveninfrastructuur & logistiek;
 • ecologie;
 • training & opleiding;
 • en overige toeleveranciers en dienstverleners uit de offshore-windsector.
   

Voorlopig programma

In hoofdlijnen bestaat het programma uit de volgende onderdelen:

 • deelname aan PWEA2022 Conferentie van 13 tot en met 15 juni 2022;
 • informatieve sessies, waaronder een presentatie van de marktverkenning voor Nederlandse bedrijven, die we speciaal voor deze missie hebben geactualiseerd;
 • netwerkevenementen, inclusief een handelsreceptie of handelsdiner;
 • individuele matchmaking: netwerkgesprekken op maat;
 • kennismaking en rondetafel met invloedrijke spelers en decisionmakers.