Event

Handelsmissie Water Spanje

Wilt u zakendoen en contacten leggen in de Spaanse watersector? Biedt uw bedrijf innovatieve oplossingen voor de behandeling van afvalwater, waterzuivering of een efficiënter watergebruik in de agrifoodsector? Neem dan op 9 en 10 maart 2022 deel aan de fysieke handelsmissie naar Madrid. Aanmelden kan t/m 28 januari 2022.

U ontdekt marktkansen en hoort meer over de actuele ontwikkelingen in Spanje. Ook komt u meer te weten over de investeringen in Spanje met hulp uit het Europese herstelfonds, NextGenerationEU.

 

Watertekort in Spanje

Spanje lijdt onder de effecten van klimaatverandering. Watertekort is een toenemend probleem. De Spaanse waterreserves slinken en zijn op ongeveer 40% van de totale capaciteit. Een derde van de bevolking woont in gebieden waar het risico van extreme of grote waterschaarste groot is. Hergebruik van afvalwater is daarom erg belangrijk.
 

Verouderde waterinfrastructuur

Naast het watertekort heeft Spanje een verouderde infrastructuur. Het land moet de afwatering en monitoring van zijn waterdistributienetwerken verbeteren. Dit is nodig voor een duurzamer beheer en het voorkomen van waterverlies.
 

Landbouw en watergebruik

Goed watermanagement is ook belangrijk voor de landbouw en de voedselverwerkende industrie. Met een omzet van bijna € 100 miljard is de voedingsmiddelenindustrie een van de belangrijkste industriële sectoren van het land. De negatieve gevolgen van klimaatverandering en de groeiende export van agroproducten, benadrukken de behoefte aan technologische oplossingen in deze sector.

Efficiënt watergebruik en watermanagement is nodig op alle niveaus in de agrifoodketen: wateropslag- of -berging, irrigatie, ontzilting en hergebruik van water. Dit kan alleen geregeld worden door een efficiënter gebruik en een duurzamer beheer van het beschikbare water.
 

Kansen voor Nederlandse bedrijven

Er zijn kansen voor innovatieve bedrijven in de watertechnologiesector. Deze bedrijven kunnen een belangrijke rol spelen door passende oplossingen te bieden voor deze maatschappelijke uitdagingen.
 

Voor wie?

De handelsmissie staat uitsluitend open voor organisaties:

 • die actief zijn in het verbeteren van waterkwaliteit, zoals de behandeling van afvalwater (bijvoorbeeld voor hergebruik) en de zuivering van drinkwater;
 • die technologie aanbieden die gericht is op watermanagement binnen de agrifoodsector;
 • die de Spaanse markt willen verkennen;
 • die al zakendoen of willen doen op de Spaanse markt;
 • die zakenpartners zoeken in Spanje en/of bestaande contacten willen onderhouden.

U kunt zich ook inschrijven als u eerder aan een handelsmissie of beursbezoek in Spanje heeft deelgenomen.
 

Waarom meedoen?

Deelname aan deze missie biedt de mogelijkheid om:

 • inzicht te krijgen in de marktkansen in de Spaanse watertechnologiesector;
 • in contact te komen met nieuwe potentiële partners en klanten;
 • uw eigen Spaanse contacten weer eens fysiek te ontmoeten;
 • te profiteren van de toegevoegde waarde van het optrekken met andere Nederlandse bedrijven die zich richten op de Spaanse markt;
 • inzicht te krijgen in hoe uw bedrijf kansen kan benutten op de Spaanse markt aan de hand van concrete voorbeeldprojecten;
 • in samenwerking met de Nederlandse overheid toegang te krijgen tot de markt door consortia te vormen, en door publiek-private samenwerking.