Event

Handelsmissie Westkust VS

Wilt u zakendoen in Californië en/of Arizona op het gebied van Smart, Green, Urban Mobility of Life Sciences & Health? Ga dan van 14 tot en met 19 november mee met deze handelsmissie naar de westkust van de Verenigde Staten. De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (tbc) en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (tbc) hebben het voornemen erbij te zijn.

Tijdens deze handelsmissie helpen wij u om uw kansen in Californië en Arizona in kaart te brengen. De aanwezigheid van de bewindspersonen geeft u bovendien een unieke kans om op hoog niveau contacten te leggen en uit te bouwen. Daarnaast kunt u van de mogelijkheid gebruikmaken om in hun bijzijn bijvoorbeeld contracten of een Memorandum of Understanding (MoU) te ondertekenen.