Event

Subsidiespreekuur

Heeft u behoefte aan kosteloos en onafhankelijk advies op maat met betrekking tot innovatiesubsidies?

Dan nodigen wij u graag uit om uw innovatieve plannen met ons te delen op 5 en 6 oktober 2022.

De gemeenten Leeuwarden, Heerenveen, Sùdwest-Fryslân en Smallingerland organiseren subsidiespreekuren in samenwerking met SNN, provincie Fryslân, Founded in Friesland en Ynbusiness.

De spreekuren zijn bedoeld voor Friese MKB’ers, startups en scaleups die duurzame en innovatieve producten en diensten ontwikkelen. Tijdens het spreekuur geven we u kosteloos en onafhankelijk advies op maat over o.a. het projectplan, de aanvraag en diverse subsidieregelingen. Deze regelingen richten zich bijvoorbeeld op het vergroten van kennis, het financieren van ontwikkelingskosten en het bundelen van initiatieven tot een krachtig innovatie-ecosysteem.

Ondernemers die u voorgingen geven aan dat deze spreekuren resulteerden in concrete subsidieaanvragen. Wij ontmoeten u daarom graag op 5 en 6 oktober in de Kanselarij te Leeuwarden!

Om welke subsidies gaat het?

Het spreekuur is bedoeld voor sparren en vragen over onder andere de volgende subsidies:

Tender Valorisatie 2022
Innovatiefonds Leeuwarden
Vestiging en circulair ondernemerschap Fryslân 2021-2022
Voucher MKB Fryslân
MIT Kennisvoucher

Naast bovenstaande subsidies zijn er afhankelijk van het thema ook subsidiemogelijkheden via o.a. het QOP (Noord-Oost Fryslân), het Waddenfonds, maar ook landelijke regelingen en subsidies van de RVO en internationale als Interreg. Ook sparren wij indien gewenst graag over (aanvullende) financieringsmogelijkheden met u.

Hoe werkt het?

Aanmelden voor het subsidiespreekuur via deze link. Eind september wordt u benaderd om een afspraak in te plannen.

 

Tijdens het spreekuur (12.00 – 17:00) gaat u 45 minuten in gesprek met een mix van adviseurs van de provincie, gemeenten, SNN, Founded in Friesland en/of Ynbusiness. De locatie is de Kanselarij in Leeuwarden.

Deadline aanmelden: 27 september 2022


Meer informatie?

Voor meer informatie over de spreekuren kunt u contact opnemen met Wim Dijkman (wim.dijkman@leeuwarden.nl of +31 58 751 2742) en/of Arjen Schol (arjenschol@ynbusiness.nl of +31 6 11456712).