Startup in Residence

Of het nu gaat om het sorteren van afval, de gevolgen van klimaatverandering of fietsveiligheid in het buitengebied; Noord-Nederland biedt genoeg uitdagingen. Daarom maken we in het Startup in Residence programma de verbinding tussen publieke organisaties en ambitieuze startups.

Startup in Residence is een 6 maanden durend programma waarbij je intensief wordt gecoacht en getraind. Sluit jouw oplossing naadloos aan op de uitdaging? Dan zijn onze publieke partners jouw launching customer.

Contactpersoon:

Rosalynne de Beauvesier Watson

Hulo

Door toenemende droogte en aanhoudende hittegolven, zullen we moeten kijken naar effectieve manieren om water te besparen. Voor Startup in Residence werkt Hulo samen met de Gemeente Leeuwarden en Waterbedrijf Vitens aan een oplossing voor het terugdringen van waterverbruik. “Op basis van een slimme meter, een app, gamification en machine learning, willen we ervoor gaan zorgen dat de inwoners meer en makkelijker water kunnen besparen”, zegt co-founder Frank van der Hulst. De komende maanden gaat de startup dit samen met de gemeente en het waterbedrijf ook uitwerken tot een goed verdienmodel. Lees ook het artikel met founders Robbert en Frank over Hulo.

Waterweg

Hoe zorg je voor een klimaatadaptieve stad, die zowel is opgewassen tegen aanhoudende hitte en enorme regenval? Voor de Gemeente Leeuwarden gaat startup Waterweg aan de slag met het terugdringen van de gevolgen van klimaatverandering, met waterpasserende tegels gemaakt van bagger. “De tegels lossen wateroverlast in de stad op en zijn gemaakt met een overvloedige reststroom uit Nederlandse rivieren en kanalen”, vertellen founders Eva Aarts en Wies van Lieshout. “Door de tegels in grote oplagen te produceren, kan uiteindelijk een groot deel van de Nederlandse baggerspecie gebruikt worden. Maar dat moet zoveel mogelijk lokaal opgezet worden, dus daar gaan we nu samen met de gemeente mee aan de slag.”

Lees het artikel

UPPACT

Meer dan 70% van ons plastic afval wordt niet gerecycled. Groningen Seaports is daarom op zoek naar een partij die hen kan helpen met sustainable asset management. Die partij hebben ze gevonden in UPPACT. Met de unieke Unwastor technologie recyclet Uppact plastic en textiel afval. “Onder druk en met frictie wordt het afval in de Unwastor gesmolten en omgezet in hoogwaardige nieuwe materialen”, zegt oprichter Jan Jaap Folmer. “De komende maanden gaan we een pilot opzetten om te kijken wat voor materialen we daarmee voor Groningen Seaports kunnen maken.” 

Lees het artikel

Joinby

Deelvervoer wordt steeds populairder, daarom gaat Joinby aan de slag voor Hub | Groningen & Drenthe, een programma van de provincies Groningen en Drenthe, voor meer dan 50 hubs. Dat zijn plekken waar je kunt overstappen van het ene naar het andere vervoersmiddel. “Joinby ontwikkelt op maat gemaakte community apps waarmee organisaties hun doelgroep in verbinding met elkaar kunnen brengen”, noemt founder Bas Kremer Hovinga. “ In de app vinden gebruikers activiteiten waaraan ze kunnen deelnemen en kunnen ze kennismaken met gelijkgestemden. Dit moet ervoor gaan zorgen dat lokale economieën een boost krijgen en hubs ook als fijne en veilige plekken worden ervaren.” 

Bekijk de video's van de deelnemende startups hieronder